Samenwerking

logo_WB

Samen met Miel Karthaus van de stichting Warm Bouwen en Berrij de Bruijn van INTECAD werkt Siem Goede aan het ontwikkelen van duurzame, damp open en niet-destructieve methoden om bestaande gebouwen energieneutraal te maken.

logoduurzaamenergieloket

Het Duurzaam Energieloket is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige ondernemers in duurzaam ondernemen en energiebesparing voor particulieren en bedrijven.
Het Duurzaam Energieloket is gespecialiseerd in Energie-advies op maat voor de gebouwde omgeving. Wij onderscheiden ons doordat wij kwaliteit, aandacht en zorg bieden.
Wij zijn certificaathouder voor de EPA-W en de EPA-U.