Categoriearchief: Energiezuinig maken

Energieneutraal herbestemming

De toekomstige bewoners van Ons Dorp Amsterdam hebben de ambitie een schoolgebouw uit 1900 her te bestemmen tot een zeer duurzaam ‘dorp’ met tien energieneutrale woningen.

Siem Goede en Berrij de Bruijn van ecoDESC coöperatie ua zijn gevraagd om een duurzaamheidsconcept te ontwikkelen voor deze herbestemming en om de technische uitwerking van de isolatie- en installatiemaatregelen te verzorgen.

Lees verder Energieneutraal herbestemming

Warm Bouwen

warm bouwenWarm Bouwen is een techniek waarbij de temperatuur in de gevel wordt gebalanceerd over de seizoenen. Warm in de winter, koel in de zomer. Dit wordt gerealiseerd door de warmte van de zon op te slaan in de bodem.
De warmte wordt in de gevel gebracht door een fijnmazig netwerk van vloeistof voerende buisjes. Dit kan naar keuze aan de binnen- of aan de buitenkant worden aangebracht. Het netwerk wordt aangebracht in stucwerk, gecombineerd met een zeer dunne isolatielaag. Deze isolatielaag wordt door de energie in de vloeistof als het ware geactiveerd. De totale laagdikte van het Warm Bouwen pakket is 3 a 4 cm.
Lees verder Warm Bouwen

Energiebesparing in particuliere woningen

Advies voor particuliere woningen

Met een EPA maatwerkadvies krijg je inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing en comfortverbetering.

Ik maak een goede analyse van het huis en adviseer over mogelijke ingrepen en aanpassingen. Ik bereken de kosten van de verschillende onderdelen, de invloed van van de maatregelen op het energiegebruik en beschrijf de gevolgen voor het wooncomfort.

Met mijn adviesrapport kun je een afweging maken en kiezen welke zaken je al dan niet uit wil laten voeren.

Desgewenst kan ik je helpen bij het zoeken naar een aannemer, de aanvraag van een omgevingsvergunning, de begeleiding van de uitvoering en het aanvragen van een energielabel. Lees verder Energiebesparing in particuliere woningen

Energie Besparen door Verenigingen van Eigenaren

NassaupleinAls bestuurder van een Vereniging van Eigenaren bent u verantwoordelijk voor het behoud van de waarde van de appartementen en voor het onderhoud.
Veel gehoorde klachten ten aanzien van het wooncomfort kunnen zijn; tocht, koude en een almaar stijgende energierekening.
Om tegemoet te kunnen komen aan de klachten en iets te kunnen doen aan wooncomfort verbetering en energiebesparing zijn investeringen nodig. Vaak kunnen dergelijke investeringen terugverdiend worden door de besparingen op de energierekening.
Een andere uitdaging waar u als Vereniging van Eigenaren mee te maken heeft is de complexe besluitvorming. Het valt niet mee om alle bewoners met hun verschillende achtergronden en belangen mee te krijgen, vooral niet als het gaat om omvangrijke en onvoorziene ingrepen in het gebouw.
Het is heel goed mogelijk om de waarde en het wooncomfort van uw gebouw te laten toenemen
en tegelijkertijd de woonlasten te verlagen. Lees verder Energie Besparen door Verenigingen van Eigenaren

Justus van Effenstraat

fotos: Hans Nijs
Dit is een project van Molenaar & Co