Warm Bouwen

warm bouwenWarm Bouwen is een techniek waarbij de temperatuur in de gevel wordt gebalanceerd over de seizoenen. Warm in de winter, koel in de zomer. Dit wordt gerealiseerd door de warmte van de zon op te slaan in de bodem.
De warmte wordt in de gevel gebracht door een fijnmazig netwerk van vloeistof voerende buisjes. Dit kan naar keuze aan de binnen- of aan de buitenkant worden aangebracht. Het netwerk wordt aangebracht in stucwerk, gecombineerd met een zeer dunne isolatielaag. Deze isolatielaag wordt door de energie in de vloeistof als het ware geactiveerd. De totale laagdikte van het Warm Bouwen pakket is 3 a 4 cm.

De warmte en koude kunnen worden toegevoerd op de constante gemiddelde bodemtemperatuur. Soms is het beter om deze temperatuur een klein beetje op te voeren, bijvoorbeeld met een warmtepomp.
Omdat het hier maar om een klein temperatuurverschil gaat, heeft de warmtepomp een zeer gunstige COP.
Warm Bouwen in een aantal stappen:

Stap 1  Bestaande toestand

warmbouwen_stap1

Door een bestaande steensmuur treedt bij een temperatuur verschil tussen binnen en buiten van 30° een flinke warmtestroom. In de steensmuur loopt de temperatuur lineair terug, door de overgangsweerstand is ook de temperatuur van de oppervlakte binnen al vele graden lager dan de ruimte temperatuur. Dit wordt door de bewoner als oncomfortabel ervaren. Vooral als verschillende vlakken in een ruimte deze lage temperatuur hebben. Het vriespunt ligt ook in de muur.

Stap 2 Isoleren

warmbouwen_stap2

Als een laag isolatie aan de buitenzijde wordt aangebracht, zoals hier 2 cm, neemt de warmtestroom aanzienlijk af. Deze dikte is al voldoende om de warmtestroom te halveren. Het temperatuurverloop in de muur is veel minder steil, hierdoor is de temperatuur aan de binnenzijde ook hoger, dit wordt al als meer comfortabel ervaren. Het vriespunt ligt in deze situatie in de isolatielaag.

Stap 3 Warm Bouwen toevoegen

warmbouwen_stap3

Als tussen de steensmuur en de isolatie een WarmBouwen laag wordt aangebracht, neemt de warmtestroom nog veel verder af. Omdat het temperatuurverloop nog veel minder steil is dan bij figuur 2 is de temperatuur van de binnenkant van de gevel bijna net zo hoog als de ruimte temperatuur. Dit wordt als zeer comfortabel ervaren.
De warmbouwenlaag kan in deze situatie gevuld worden met water van grondwater temperatuur (12°-14°). Dan werkt de gevel tot aan een buitentemperatuur net boven het vriespunt.

Stap 4 Warmtepomp toevoegen in Warm Bouwen gevel

Als de vloeistof in de Warm Bouwenlaag met een warmtepomp ongeveer 4° wordt opgewarmd, werkt deze ook bij hogere buitentemperaturen.
Dit is maar een kleine temperatuursprong, waardoor de warmtepomp een gunstige COP heeft.
In het schema is aangegeven dat er in totaal een grote warmtestroom door de gevel naar buiten gaat, maar het grootste deel hiervan is afkomstig uit de bodembron, een klein deel van de warmtepomp en een klein deel vanuit binnen.

Voordelen van Warm Bouwen :

Er hoeft slechts een heel dunne laag aan de gevel toegevoegd te worden. Vooral bij kleine ruimtes en dichte bebouwing is dit aantrekkelijk. Er zijn daardoor ook minder problemen bij het maken van aansluitingen op goten, dakranden, belendingen, balkons en dergelijke.
Er zijn geen problemen met koudebruggen en condens bij aansluitingen met balklagen en bouwmuren. Er wordt bij extreme koude immers warmte toegevoegd in de constructie.
Het is goed mogelijk om Warm Bouwen als een damp open constructie uit te voeren. Hierdoor blijft de bestaande vochthuishouding gehandhaafd.
Het vriespunt komt verder naar buiten te liggen, of komt zelfs geheel buiten het metselwerk. Dit in tegenstelling tot oplossingen met isolatie aan de binnenzijde. Hierdoor wordt vorstschade aan de stenen voorkomen.
Er is een zeer geringe transmissie vanuit de ruimte naar buiten, De oppervlakte temperatuur van de gevels is hoog en daardoor voelt het binnen comfortabel aan.
Met de Warm Bouwen gevel kan bijna gratis gekoeld worden, daarmee kan in de zomer de bron weer worden opgeladen met warmte.