Categoriearchief: Woningen

Zonnestroominstallatie van huurders en kopers

De zonnestroominstallatie van Bewonersvereniging Wladiwostok is sinds december in bedrijf. Met 192 PV panelen ligt het hele dak van het gebouw Wladiwostok vol.

Energievereniging

De stroom wordt door Herman de zonnestroomverdeler bezorgd bij zowel huurders als bewoner-eigenaars in dit gemengde VvE gebouw. Bijzonder is dat de installatie eigendom is van de Bewonersvereniging die al 25 jaar bestaat en die zich voor dit project heeft omgevormd tot een Energievereniging.
Een deel van de installatie is gefinancierd door bewoners die voor hun aandeel een afgesproken hoeveelheid stroom ontvangen. Het andere deel is gefinancierd met een lening van het AIF. De lening wordt afbetaald door bewoners die stroom afnemen voor een vaste, lage prijs.

Herman de zonnestroomverdeler

Herman verdeelt de stroom van de collectieve installatie over de meterkasten van de deelnemers aan het project. Via een webapplicatie kan de verdeling gemakkelijk worden gemonitord en aangepast. Hierdoor is het gebruik van de installatie flexibel. Op dit moment nemen 36 van de 72 huishoudens in het gebouw stroom af, variërend van 600 kWh per jaar tot 1800 kWh per jaar. Om in de toekomst ook andere woningen aan te kunnen sluiten zijn alle meterkasten voorzien van een aansluiting op de Herman. Deze onrendabele aansluitingen zijn betaald door de Vereniging van Eigenaren, met daarin corporatie Stadgenoot.
De aanleg van de zonnestroominstallatie is voorbereid door het zonneteam en het bestuur van de bewonersvereniging Wladiwostok, samen met LENS energie.

kabelgoten Wladiwostok
kabelgoten ingepast in het gevelbeeld van Wladiwostok

Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft een deel van de voorbereidingskosten betaald.
Het was nog een hele puzzel om kabels van alle meterkasten naar Herman aan te leggen. Uiteindelijk is dit deels langs de gevel in kabelgoten uitgevoerd. De goten zijn zo goed mogelijk in het gevelbeeld ingepast.

Opbrengst 42.000 kWh

opbrengst PV panelen
opbrengst PV panelen

We verwachten met deze installatie 42.000 kWh duurzame stroom per jaar op te wekken. Daarmee wordt 1.700 kg CO2 minder uitgestoten.

foto: Sido Notermans

Energieneutraal herbestemming

De toekomstige bewoners van Ons Dorp Amsterdam hebben de ambitie een schoolgebouw uit 1900 her te bestemmen tot een zeer duurzaam ‘dorp’ met tien energieneutrale woningen.

Siem Goede en Berrij de Bruijn van ecoDESC coöperatie ua zijn gevraagd om een duurzaamheidsconcept te ontwikkelen voor deze herbestemming en om de technische uitwerking van de isolatie- en installatiemaatregelen te verzorgen.

Lees verder Energieneutraal herbestemming

Rode dorp in Oudewater

Rode DorpHet rode dorp is een gaaf bewaard complex van 28 arbeiderswoningen naar ontwerp van Jan Wils.
Het is in 1921/1922 gebouwd in opdracht van ‘departementale woningbouw’. De woningen zijn nu eigendom van Woningbouwvereniging Oudewater.
In de jaren ‘70 hebben de woningen een opknapbeurt gehad. Hierbij zijn veel oorspronkelijke details aan de buitenzijde verdwenen: raamroedes, voordeuren, schoorstenen. In het binnenterrein zijn grote schuren en houten schuttingen geplaatst, hierdoor is het binnenterrein ruimtelijk nogal dichtgelopen.
Inmiddels is de bouwtechnische- en woonkwaliteit van de woningen zover terug gelopen, dat een forse ingreep noodzakelijk werd. Besloten is tot behoud en restauratie van het rode dorp.

Lees verder Rode dorp in Oudewater

Energiebesparing in particuliere woningen

Advies voor particuliere woningen

Met een EPA maatwerkadvies krijg je inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing en comfortverbetering.

Ik maak een goede analyse van het huis en adviseer over mogelijke ingrepen en aanpassingen. Ik bereken de kosten van de verschillende onderdelen, de invloed van van de maatregelen op het energiegebruik en beschrijf de gevolgen voor het wooncomfort.

Met mijn adviesrapport kun je een afweging maken en kiezen welke zaken je al dan niet uit wil laten voeren.

Desgewenst kan ik je helpen bij het zoeken naar een aannemer, de aanvraag van een omgevingsvergunning, de begeleiding van de uitvoering en het aanvragen van een energielabel. Lees verder Energiebesparing in particuliere woningen

Energie Besparen door Verenigingen van Eigenaren

NassaupleinAls bestuurder van een Vereniging van Eigenaren bent u verantwoordelijk voor het behoud van de waarde van de appartementen en voor het onderhoud.
Veel gehoorde klachten ten aanzien van het wooncomfort kunnen zijn; tocht, koude en een almaar stijgende energierekening.
Om tegemoet te kunnen komen aan de klachten en iets te kunnen doen aan wooncomfort verbetering en energiebesparing zijn investeringen nodig. Vaak kunnen dergelijke investeringen terugverdiend worden door de besparingen op de energierekening.
Een andere uitdaging waar u als Vereniging van Eigenaren mee te maken heeft is de complexe besluitvorming. Het valt niet mee om alle bewoners met hun verschillende achtergronden en belangen mee te krijgen, vooral niet als het gaat om omvangrijke en onvoorziene ingrepen in het gebouw.
Het is heel goed mogelijk om de waarde en het wooncomfort van uw gebouw te laten toenemen
en tegelijkertijd de woonlasten te verlagen. Lees verder Energie Besparen door Verenigingen van Eigenaren

Justus van Effenstraat

fotos: Hans Nijs
Dit is een project van Molenaar & Co

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Zelf vormgeven aan je eigen woning en woonomgeving. Een prachtige tuin of dakterras, een gezamenlijke logeerkamer voor je schoonmoeder, combineren van wonen en werken, een woning die onafhankelijk is van de prijsstijging voor fossiele brandstoffen?
Met CPO bepaal je zelf, samen met je toekomstige buren, hoe mooi, flexibel en toekomstbestendig je woonomgeving is.

Door zelf de rol van projectontwikkelaar op je te nemen, bepaal jij waar je het geld het liefste aan uitgeeft: extra ruimte, gezamenlijke voorzieningen of juist een hele hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid.
Deze manier van woningen bouwen is de afgelopen decennia vele malen beproefd en doorontwikkeld. Met deskundige ondersteuning van een ervaren architect en een bewonersondersteuner zijn de risico’s overzichtelijk en beheersbaar.
Ik heb meerdere van deze projecten gerealiseerd. In nieuwbouw en met herbestemming van bestaande gebouwen.