Energie Besparen door Verenigingen van Eigenaren

NassaupleinAls bestuurder van een Vereniging van Eigenaren bent u verantwoordelijk voor het behoud van de waarde van de appartementen en voor het onderhoud.
Veel gehoorde klachten ten aanzien van het wooncomfort kunnen zijn; tocht, koude en een almaar stijgende energierekening.
Om tegemoet te kunnen komen aan de klachten en iets te kunnen doen aan wooncomfort verbetering en energiebesparing zijn investeringen nodig. Vaak kunnen dergelijke investeringen terugverdiend worden door de besparingen op de energierekening.
Een andere uitdaging waar u als Vereniging van Eigenaren mee te maken heeft is de complexe besluitvorming. Het valt niet mee om alle bewoners met hun verschillende achtergronden en belangen mee te krijgen, vooral niet als het gaat om omvangrijke en onvoorziene ingrepen in het gebouw.
Het is heel goed mogelijk om de waarde en het wooncomfort van uw gebouw te laten toenemen
en tegelijkertijd de woonlasten te verlagen.

Wij hebben hiervoor een eenvoudig stappenplan ontwikkeld:

 1. Quick Scan
  Op basis van een bezoek aan het gebouw en een gesprek met enkele bewoners maken wij een analyse van het energiegebruik en brengen we de kansen voor energiebesparing en comfortverbetering in kaart. Deze Quick Scan is altijd kosteloos.
 2. Onderzoek
  In deze stap wordt overlegd met alle bewoners en worden hun behoeftes en problemen geïnventariseerd en hun energieverbruik vastgesteld.
  Daarbij onderzoeken wij de bouwkundige kwaliteit van het appartementengebouw en de kwaliteit van de installaties.
  Vervolgens bepalen wij welke maatregelen zouden passen bij de specifieke eisen van het gebouw en de bewoners.
  Daarnaast berekenen wij de investeringsruimte en onderzoeken financieringsmogelijkheden.
  Bovenstaande stappen en uitkomsten worden samengevoegd tot een integraal plan.
  Dit hele proces organiseren wij voor u waarbij wij u tevens helpen met het creëren van draagvlak onder de bewoners.
 3. Uitvoering
  Belangrijk om te weten is dat wij een onafhankelijk adviesbureau zijn. Voor de uitvoering van de maatregelen kunnen wij u helpen bij het zoeken naar de meest geschikte bedrijven en wij kunnen er tevens op toezien dat de uitvoering van de maatregelen juist en netjes gebeurd.
 4. Monitoring
  Na oplevering van de maatregelen is het verstandig om het resultaat van de ingreep te monitoren en zullen instellingen en installaties eventueel bijgestuurd moeten worden.