Wladiwostok zonnepanelen

Zonnestroominstallatie van huurders en kopers

De zonnestroominstallatie van Bewonersvereniging Wladiwostok is sinds december in bedrijf. Met 192 PV panelen ligt het hele dak van het gebouw Wladiwostok vol.

Energievereniging

De stroom wordt door Herman de zonnestroomverdeler bezorgd bij zowel huurders als bewoner-eigenaars in dit gemengde VvE gebouw. Bijzonder is dat de installatie eigendom is van de Bewonersvereniging die al 25 jaar bestaat en die zich voor dit project heeft omgevormd tot een Energievereniging.
Een deel van de installatie is gefinancierd door bewoners die voor hun aandeel een afgesproken hoeveelheid stroom ontvangen. Het andere deel is gefinancierd met een lening van het AIF. De lening wordt afbetaald door bewoners die stroom afnemen voor een vaste, lage prijs.

Herman de zonnestroomverdeler

Herman verdeelt de stroom van de collectieve installatie over de meterkasten van de deelnemers aan het project. Via een webapplicatie kan de verdeling gemakkelijk worden gemonitord en aangepast. Hierdoor is het gebruik van de installatie flexibel. Op dit moment nemen 36 van de 72 huishoudens in het gebouw stroom af, variërend van 600 kWh per jaar tot 1800 kWh per jaar. Om in de toekomst ook andere woningen aan te kunnen sluiten zijn alle meterkasten voorzien van een aansluiting op de Herman. Deze onrendabele aansluitingen zijn betaald door de Vereniging van Eigenaren, met daarin corporatie Stadgenoot.
De aanleg van de zonnestroominstallatie is voorbereid door het zonneteam en het bestuur van de bewonersvereniging Wladiwostok, samen met LENS energie.

kabelgoten Wladiwostok
kabelgoten ingepast in het gevelbeeld van Wladiwostok

Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft een deel van de voorbereidingskosten betaald.
Het was nog een hele puzzel om kabels van alle meterkasten naar Herman aan te leggen. Uiteindelijk is dit deels langs de gevel in kabelgoten uitgevoerd. De goten zijn zo goed mogelijk in het gevelbeeld ingepast.

Opbrengst 42.000 kWh

opbrengst PV panelen
opbrengst PV panelen

We verwachten met deze installatie 42.000 kWh duurzame stroom per jaar op te wekken. Daarmee wordt 1.700 kg CO2 minder uitgestoten.

foto: Sido Notermans